Uw lidnummer zijn de cijfers naast "LID" op uw lidmaatschapskaart

Problemen met inloggen? Stuur een email met je lidnummer naar webchef@ijsclubhaarlem.nl